Thư giãn tan mỡ săn chắc một dịch vụ là đẹp mới được đưa vào viện thẩm mỹ Dalusd, nhằm đáp ứng được nhu cầu của chị em phụ nữ. Áp dụng dịch vụ này nhằm mang lại cho chị

Giảm béo RF đa cực – Là phương pháp được nhiều trung tâm Spa, bệnh viện thẩm mỹ đưa vào để phục vụ nhu cầu của chị em phụ nữ. Thực hiện theo công nghệ Thermagic Lift đơn cực không