Bỏ VÀI TRIỆU ra mua đồ để mặc tết, bỏ vài triệu vào salon để làm tóc, mục đích cũng để tết cho đẹp với người ta. Nhưng nếu da không đẹp, cười không tươi thì dù tóc đẹp, dù